Viktig informasjon om Koronaviruset

Lenker


Legevakt Skien/Siljan

TLF: 116 117

Legevakten skal sikre befolkningen nødvendig helsehjelp utenom ordinær kontortid for fastlegene.
Tilbudet gjelder alle som bor og oppholder seg i Nome, Skien og Siljan kommuner.

Pasientreiser

TLF: 05515

Her finner du nyttig informasjon om rettigheter for reise til og fra behandling.

Nav

TLF: 55 55 33 33

Nyttig informasjon fra Nav.

Helfo

TLF: 815 70 030

 Du som privatperson finner nå all informasjon om HELFO`s tjenester på helsenorge.no

Sykehuset Telemark HF

TLF: 35 00 35 00

Mine resepter

Her kan du logge deg inn og se hvilke resepter som er tilgjengelig for deg. Ofte har legen skrevet ut resepter med flere uttak.

Mine vaksiner

Tjenesten Mine vaksiner gir deg mulighet til å skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år.

Frikort og egenandeler

Her finner du informasjon om automatiserte frikortordninger.

Legelisten

Her ser du hvem lege som har ledig plass på listen i
Nome kommune

Min fastlege

Tlf: 80043573

Når du har logget deg på MinFastlege kan du blant annet:

  • Finne ut hvilken fastlege du har pr. i dag.
  • Bytte fastlege

Helsenorge

Her finner du nyttige helseopplysninger.

Du kan blant annet se:

Dine gyldige resepter
Vaksiner som du har tatt
Bytte fastlege
Se din kjernejournal
Frikort og egenandeler

Helsedirektoratet

Nyttig informasjon fra Helsedirektoratet.