Vaksiner


                                    

  Influensavaksine

Det anbefales at du tar vaksinen viss du er gravid, har en kronisk sykdom eller er minst 65 år gammel.

Hvis du får influensa, øker sjansen for at du pådrar deg lungebetennelse (pneumoni). Dersom du tar influensavaksinen, kan det også redusere risikoen for å få lungebetennelse. 

Pneumokokkvaksine

Lungebetennelse forårsakes av en infeksjon i lungene. Det kan være svært alvorlig, særlig hvis du er eldre eller ved dårlig helse. Leger anbefaler derfor vaksiner som forhindrer lungebetennelse til noen grupper mennesker.
Denne varer i 10 år.

For mer informajon om vaksiner finner du på:
fhi.no
eller
helsenorge.noUtenlandsvaksinering

Telemark Vaksinasjonssenter i Skien tilbyr alle typer vaksiner til reisende, private og bedrifter. 
Tlf: 35 51 96 80

Telemark vaksinasjonssenter