Hopp til hovedinnhold

Vaksiner


                                    

  Influensavaksine

Det anbefales at du tar vaksinen viss du er gravid, har en kronisk sykdom eller er minst 65 år gammel.

Hvis du får influensa, øker sjansen for at du pådrar deg lungebetennelse (pneumoni). Dersom du tar influensavaksinen, kan det også redusere risikoen for å få lungebetennelse. 

Pneumokokkvaksine

Lungebetennelse forårsakes av en infeksjon i lungene. Det kan være svært alvorlig, særlig hvis du er eldre eller ved dårlig helse. Leger anbefaler derfor vaksiner som forhindrer lungebetennelse til noen grupper mennesker.

Pneumokokkvaksine bør gis hvert 6. år.

 

Hvem bør vaksinere seg? 

Sykdommer som medfører immunsvikt gjør at man har betydelig økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Pneumokokkvaksinasjon anbefales derfor til alle personer med slike sykdommer. Andre sykdommer og tilstander gir varierende økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. For disse gruppene vil legen gjøre en individuell vurdering om behovet for vaksinasjon. Høy alder er i seg selv en risikofaktor for å få alvorlig pneumokokksykdom.

Pneumokokkvaksine er anbefalt til: 

  • Alle personer over 65 år
  • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.  
  • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.  For mer informajon om vaksiner finner du på:
fhi.no
eller
helsenorge.no

 Vaksine i apotek

De fleste apotek tilbyr å sette vaksiner mot mange ulike sykdommer og reisesykdommer.
Du tar selv kontakt med ønsket apotek, eller gå inn på apotekets nettside for utfyllende informasjon.

 

Utenlandsvaksinering

Telemark Vaksinasjonssenter i Skien tilbyr alle typer vaksiner til reisende, private og bedrifter. 
Tlf: 35 51 96 80

Telemark vaksinasjonssenter