Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Influensavaksine

Det anbefales at du tar vaksinen viss du er gravid, har en kronisk sykdom eller er minst 65 år gammel.

Hvis du får influensa, øker sjansen for at du pådrar deg lungebetennelse (pneumoni). Dersom du tar influensavaksinen, kan det også redusere risikoen for å få lungebetennelse. 

Pneumokokkvaksine

Lungebetennelse forårsakes av en infeksjon i lungene. Det kan være svært alvorlig, særlig hvis du er eldre eller ved dårlig helse. Leger anbefaler derfor vaksiner som forhindrer lungebetennelse til noen grupper mennesker.

Pneumokokkvaksine bør gis hvert 6. år.

Hvem bør vaksinere seg? 

Sykdommer som medfører immunsvikt gjør at man har betydelig økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. Pneumokokkvaksinasjon anbefales derfor til alle personer med slike sykdommer. Andre sykdommer og tilstander gir varierende økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom. For disse gruppene vil legen gjøre en individuell vurdering om behovet for vaksinasjon. Høy alder er i seg selv en risikofaktor for å få alvorlig pneumokokksykdom.

Pneumokokkvaksine er anbefalt til: 

  • Alle personer over 65 år. 
  • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.  
  • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.  

 Vaksine i apotek

De fleste apotek tilbyr å sette vaksiner mot mange ulike sykdommer og reisesykdommer.
Du tar selv kontakt med ønsket apotek, eller gå inn på apotekets nettside for utfyllende informasjon.

Utenlandsvaksinering

Telemark Vaksinasjonssenter i Skien tilbyr alle typer vaksiner til reisende, private og bedrifter. 
Tlf: 35 51 96 80

Telemark vaksinasjonssenter

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreiser:
Tlf. 05515
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser
Her finner du nyttig informasjon om rettigheter for reise til og fra behandling.

Legevakt Skien – akutte tjenester:
Tlf. 116 117
Skien interkommunale legevakt tilbyr øyeblikkelig hjelp utenfor fastlegenes kontortid. På hverdager fra kl 08:00 – 16:00 er det fastlegen din som er din «legevakt», men utenom denne tiden er det den felles kommunale legevakten som kan kontaktes. Tilbudet gjelder for innbyggere i kommunene Skien, Siljan, Nome og Drangedal.

Nav
Tlf: 55 55 33 33
Nyttig informasjon fra Nav.

Helfo:
Tlf. 815 70 030

Sykehuset Telemark HF
Tlf: 35 00 35 00

Legelisten
Her ser du hvem lege som har ledig plass på listen i Nome kommune

Helsenorge
Her finner du nyttige helseopplysninger.
Ved å logge deg inn kan du blant annet se:

– Dine gyldige resepter
– Vaksiner som du har tatt
– Bytte fastlege
– Se din kjernejournal
– Frikort og egenandeler

Helsedirektoratet
Nyttig informasjon fra Helsedirektoratet.

FHI
Nyttig informasjon fra Folkehelseinstituttet

Betalingsterminal

Nome legesenter har betalingsterminal fra Convene.

Her kan du velge å betale med kort, kontant, Vipps eller få faktura fra terminal eller tilsendt pr. post.

Ved bruk av kort, kontant eller Vipps det ingen gebyr.
Convene tar kr 79,- ved utskrift fra terminal eller SMS-faktura.
Ønsker du heller å få tilsendt papirfaktura er fakturagebyret kr 89,-  ( ekstra i miljøavgift).